სწავლების პროგრამა
საგანისაქართველოს და მსოფლიო ისტორია
კლასი84
სასწავლო წელი2010-2011
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
საქართველოს ისტორიის ზოგადი კურსი
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
ძველი მსოფლიოს ქვეყნების ისტორიის შესწავლა
სწავლების მეთოდებიგ.ი, ასოციავიური რუკის შედგენა ვენის დიაგრამა,ვიცი, გავიგე მინდა ვიცოდე
კომპონენტები
საშინაოდავალებები
1%
საკლასო დავალება
1%
შემაჯამებელი დავალება
1%
ჯამი3%
თემა: აღმოსავლეთ ხმელთააააა სუა ზღვისპირეთი ქრ-მ-დე მე-2-1 ათასწლეულში
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: სევისწავლოთ ფინიკია ,პალესტინის ,ისრაელის და იუდეას ერტიანი სამეფოს წარმოქმნა
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთი ქრ- შ-მდე მე-2-1 საუკუნეებში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გამოცადე ტთვი შენი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: გავიგოთ მოსწავლეთა ცოდნა წიგნის ამ ნაწილის შეცწავლის შემდეგ
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გამოცადე ტავი შენი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სემაჯამებელი სამუშაო
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: გავიგო როგორ გაართვეს თავი მოცემულ საკითხებს
სახელმძღვანელო:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ძველი ეგვიპტე
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ძველი ეგვიპტის ტერიტორია და ბუნებრივი პირობების გაცნობა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძველეგვიპრელთა საქმიანობა და რელიგია
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ეგვიპტის ერთიანი სამეფოს წარმოქმნა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მსოფლიოს პირველი საოცრებანი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ეგვიპტის აღზევება და დაქვეითება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ცივილიზაციის საწყისებთან
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
უზველესი შუამდინარეთი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ატასწლეულების სიღრმეში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ძველი ინდოეთი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: ძველი ინდოეთის შესახებ ცოდნის მიღება
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ძველი ინდოეთი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძველი ინდოეთის სულიერი სამყარო
მიზანი: მიიღონ ინფორმაცია ბუდიზმის წარმოშობის შესახებ
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ძველი იტალიის ბუნება და მოსახლეობა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: გავიგოთ სად მდებერეობდა ძველი იტალია ვინ იყბნენ ეტრუსკები
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რომის დაარსება
მიზანი: გავიგოთ სად მდებარეობდა იტალია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რომი მეფეთა ხანაში.რომი ქრ- მდე მე-5 მე-3 საუკუნეებში
მიზანი: გავიგიტ როგორ დამყარდა რესპუბლიკური მმართველობა რომში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პუნიკური ომები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მონობა რომში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მონათა აჯანყება სპარტაკის მეთაურობით
მიზანი: რა იყო აჯანყების მიზეზი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სემაჯამებელი დავალება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სომხეთი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რომის დაპყრობები აღმოსავლეთში.რესპუბლიკის აღსასრული
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სემაჯამებელი დავალება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რომის იმპერიის დასაწყისი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რომის იმპერიის დაცემის დასწყისი
მიზანი: რა იყო დაცემის მიზეზი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ქრისტიანობა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რომაული ცივილიზაცია
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ძველი მსოფლიო
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: ძველი მსოფლიოს ისტორიის ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მსოფლიო ისტორია
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წინარეისტორიული და ისტორიული ხანა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ქვის ხანა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ქვის ხანიდან ლითონის ხანამდე
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
.... არა მხოლოდ პურით
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნახატებიდან ანბანამდე
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დრო და ადამიანი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაგამებელი დავალება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ძველი საბერძნეთი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: საბერძნეთის ისტორიის გაგება
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ძველი საბერძნეთი
მიზანი: საბერძნეთის ბუნება და მოსახლეობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძველი ბერძნების რელიგია
მიზანი: ბერძნების რელიგიური წარმოდგენები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძველი მიკენე
მიზანი: ვინ იყვნენ მიკენელთა წინაპრები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
უსინათლო პოეტი ჰომეროსი
მიზანი: ჰომეროსის პოემები ილიადა და ოდისეა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბერძნული ქალაქ-სახელმწიფოების ჩამოყალიბება
მიზანი: როგორ ჩამოყალიბდა ბერძნული პოლისები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დიდი კოლონიზაცია
მიზანი: კოლონოზაციის მიზეზები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძველი სპარტა
მიზანი: სპარტის გეოგრაფიული მდებარეობა და საზოგადოება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათენი--მონათმფლობელური დემიკრატიის სამშობლო
მიზანი: ვინ იყვნენ ათენელები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაჯამებელი დავალება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბერძენ-სპარსელთა ომები
მიზანი: ომის მიზეზები და შედეგები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პერიკლეს ხანა
მიზანი: პერიკლეს რეფორმები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მაკედონიის სახელმწიფოს გაძლიერება
მიზანი: ვინ იყო ალ. დიდი მაკედონელი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ალ. დიდი სახელმწოფოს დიდება და მარცხი
მიზანი: რა არის ელინისტური ხანა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ოლიმპიური თამაშები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძვ. ბერძნული თეატრი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძველი საბერძნეთის ხელოვნება
მიზანი: საბერძნეთის არქიტექტურის გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძვ. საბერძნეთის სკოლები და ისტორიკოსები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიბრძნისმოყვარულები ანუ ფილოსოფოსები
მიზანი: ვინ იყვნენ ბერძენი ფილოსოფოსები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ძვ. ბერძნული მეცნიერება
მიზანი: რა როლი ეკუთვნითბერძნებს მეცნიერების განვითარებაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაჯამებელი დავალება1
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ძველი შუამდინარეთი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: როგორ ამზადებდნენ შუმერები თიხის წიგნებს
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ძველი შუამდინარეთის საიდუმლოებანი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბაბილონის სამეფო
მიზანი: ხამურაბის კანონები და მისი მნიშვნელობს
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბაბილონის სამეფო
მიზანი: ხამურაბის კანონები და მისი მნიშვნელობს
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ხეტები ათასი ღვთაების ქვეყანა
მიზანი: წინა აზიის ბუნებრივი პირობების შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ურარტუ
მიზანი: სად და როდის შეიქმნა ურარტუ
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მიდიისა და სპარსეთის სამეფოები
მიზანი: სად და როდის ჩამოყალიბდა მიდიის და სპარსეთის სამეფოები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ძველი ჩინეთი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: გავიგოთ ჩინეთის წარმოშობის თავისებურებანი
სახელმძღვანელო: ძველი მსოფლიოს ისტორია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ძველი ჩინეთი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
უძველესი ცივილიზაციის კიდევ ერთი კერა
მიზანი: ცინელტა გამოგონებების შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები